TestWiki:Huvudpolicy

From TestWiki
Revision as of 14:13, 21 May 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:

Här på Mirahezes testwiki kan användare göra ganska mycket som de vill. Men det betyder inte att vi inte har policyer. Den här och några andra sidor är seriösa, så försök respektera det så mycket som möjligt. Läs också TestWiki:Experimentpolicy.

Blockeringar och avblockeringar

Blockeringar används på projekt för att förhindra en användare från att redigera på projektet. Och så klart för att det går att göra här! Fastän blockeringar finns för att testa det, har vi också allvarliga blockeringar för användare som vandaliserar projektet och inte följer policyerna. Om du utdelar en seriös blockering, var noga med att den är just allvarlig för att undvika missförstånd, och att det har en orsak (vandalism, spam, osv.). Och vill du avblockera en användare, se först till att användaren inte blockerades för något allvarligt, om så vore fallet är det bäst att kontakta den som utfärdade blockeringen. Om du vill utföra en test blockering på en annan användare, låt den bara vara i högst 2 timmar. Du kan skapa ett testkonto för att testa blockeringar på eller blockera dig själv.

Radera och återställa sidor

De flesta sidor på den här wikin kan raderas. Men se till att inte radera policysidor sm den här eller användarsidor/användardiskussioner. Policysidor markeras som sådana.

Skrivskydd

Du kan skrivskydda alla sidor med några undantag. Var god ta inte bort skrivskyddet för sidor som markerats som "policy eller högtrafikerad" eller av någon annan god anledning. Skrivskydda ej heller sidor med "byråkrat", om det inte är en allvarlig anledning. Om du verkligen behöver testa byråkratskydd, kan du ta bort skrivskyddet i högst en timme.

Allmänt

Behandla andra användare med respekt precis om på vilket annat projekt som helst. Trakasserier och hot är inte tillåtna, det bör rapporteras till antingen en projektansvarig eller steward. Och för resten gäller sunt förnuft!

Städa upp efter experiment

Efter att ha utfört ett experiment (t.ex. raderat en sida) kom ihåg att ÅTERSTÄLLA redigeringen med antingen "ångra"-knappen eller "återställ"-knappen.