Translations:Main Page/39/sv

    From TestWiki

    Använd sunt förnuft när du överväger om något är tillåtet eller inte.