Translations:Main Page/44/sv

    From TestWiki

    TestWiki är ett projekt som tillhandahåller en miljö där användare kan experimentera med administratörs- och byråkraträttigheter, mallar, tillägg och andra funktioner som finns i MediaWikis programvara. TestWiki kräver inte "bekräftelseredigeringar" på andra projekt innan rättigheter utdelas.
    Fastän det här är en testwiki, så har vi policyer. Läs TestWiki:Policyer.