Translations:TestWiki:Assume good faith/1/sv

    From TestWiki

    Alla redaktörer på Test Wiki borde förutsätta att andra agerar i god tro, det vill säga att så länge det inte finns anledning att tro något annat, förutsätta att andra bidragsgivare är här för att vara konstruktiva och förbättra wikin. Det är viktigt att förutsätta god tro på alla projekt, men särskilt viktigt är det på Test Wiki där administratörsrättigheter nästan alltid delas ut på begäran och endast tas bort ifall det skulle missbrukas. Detta betyder inte att alla handlingar måste accepteras eller inte kan återställas, det betyder bara att man alltid borde utgå ifrån att andra försöker hjälpa till.