Translations:TestWiki:Main policy/9/sv

    From TestWiki

    Behandla andra användare med respekt precis om på vilket annat projekt som helst. Trakasserier och hot är inte tillåtna, det bör rapporteras till antingen en projektansvarig eller steward. Och för resten gäller sunt förnuft!