Translations:TestWiki:Policies/5/sv

    From TestWiki

    En policy är en samling regler som bör respekteras. Om man inte respekterar en policy kan man blockeras.