User:Wolf

From TestWiki
Userboxes
User:Wolf/classified
Username: Wolf
Real name: [CLASSIFIED]
Date of birth: December 23th, [CLASSIFIED]
Location: Vietnam
Time zone: GMT + 7
This user is autopatrolled on Miraheze Meta. (verify)
This user helps Miraheze on GitHub.
This user is a Miraheze wiki creator. (verify)
Babel user information
en-4 This user has near native speaker knowledge of English.
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-GB-3 This user has advanced knowledge of British English.
ja-0 この利用者は日本語分かりません (または理解するのがかなり困難です)。
zh-0 这位用户不懂或很难理解中文
Users by language

Language I speak

I can understand British English, United States English, and Vietnamese.

Absent times

My time zone is GMT + 7, so I will be absent from 11 PM to 5 PM the next day. On weekends and vacations, I will be absent from 11 PM to 7 AM the next day. This information isn't 100% accurate and can change at any time.

My wikis

The only wiki I have requested at this time is Vietnamese EnderBot wiki. This wiki is about a Discord Bot called "EnderBot". It has the basics information about the bot. Wiki URL: https://vnenderbot.miraheze.org

Contact

You can contact me via Discord: Wolf#3852

My roles

I'm a wiki creator of Miraheze. I handle wiki creating requests.

Dành cho những người nói tiếng Việt / For Vietnamese-speaking people

Hi, mình là Wolf. Mình là wiki creator của Miraheze, và mình sẽ tạo wiki cho những bạn nào có yêu cầu tạo qua đây. Mình ở Hà Nội, và mình thường hoạt động vào lúc từ 17h00 - 22h30. Bạn có thể liên hệ mình qua Discord: Wolf#3852
Nếu bạn nào mà còn chưa biết ý thì Miraheze chính là một nhà cung cấp hosting wiki phi lợi nhuận. Mọi wiki host đều miễn phí và không quảng cáo. Bạn có thể yêu cầu một wiki tại đây và sẽ có ai đó (có thể là mình) chấp thuận / từ chối yêu cầu này. Nếu bạn tạo một wiki, bạn phải đồng ý với chính sách này.
Bạn có gì cần hỏi nữa thì liên hệ mình qua Discord nha

Verification hash / Mã hash xác minh danh tính

Committed identity: 664c8eb7b9d2552e99f8c85d680a0e8686fe118703d63def2e24de707a20557c78106e1a007ff02a4df2f50cd4a556947acede522654979aa35c91730a28aff5 is a SHA3-512 commitment to this user's real-life identity.