Translations:TestWiki/39/sv

From TestWiki

Använd sunt förnuft när du överväger om något är tillåtet eller inte.