Translations:TestWiki:Edit warring/6/sv

From TestWiki

Skulle användaren fortsätta efter blockeringen kan denna komma att blockeras till vidare.