Translations:TestWiki:Main policy/11/sv

    From TestWiki

    Efter att ha utfört ett experiment (t.ex. raderat en sida) kom ihåg att ÅTERSTÄLLA redigeringen med antingen "ångra"-knappen eller "återställ"-knappen.