Translations:TestWiki:Main policy/7/sv

    From TestWiki

    Du kan skrivskydda alla sidor med några undantag. Var god ta inte bort skrivskyddet för sidor som markerats som "policy eller högtrafikerad" eller av någon annan god anledning. Skrivskydda ej heller sidor med "byråkrat", om det inte är en allvarlig anledning. Om du verkligen behöver testa byråkratskydd, kan du ta bort skrivskyddet i högst en timme.