Translations:TestWiki:Vandalism/1/sv

    From TestWiki

    Vandalism accepteras inte på TestWiki. Om vi ser vandalism på den här wikin (speciellt på officiella sidor) kommer dina rättigheter att dras in och du kommer omedelbart blockeras.